Hälsofrämjande fokus

Vi ser människan som en helhet där alla aspekter hänger ihop och samverkar. Att främja hälsan är det bästa sättet att förebygga sjukdom och höja livskvalitén.  Vi vill bidra till ett hälsoorienterat synsätt i samhället och hos våra kunder. Samhället har lagt stora resurser på att undersöka sjukdomar och dess uppkomst men försvinnande lite på att undersöka vad som skapar hälsa och välmående. Flera moderna teorier och modeller har uppmärksammat detta. T.ex presenterade Professor Antonovsky 1979 begreppet salutogenes som betyder hälsans ursprung i motsats till patogenes som betyder sjukdomars ursprung. Inom det som kallas positiv psykologi studerar man nu det som gör att människor mår bra och inom funktionell medicin som håller på att utvecklas i USA är fokus på att främja hälsan som en positiv kraft.

Osteopatin har sedan den grundades haft ett hälsoorienterat fokus och det är själva kärnan i osteopatin.

Vi tror på detta synsätt som innebär att främja hälsan som en positiv kraft och att vård bör utgå från varje patients unika behov dvs vara patientcentrerad. Det bästa sättet att förebygga sjukdom är att främja hälsan.

The object should be to find health, anyone can find disease.-Dr. A.T Still, Osteopatins grundare  

Dela på...