Helhetssyn och hälsoperspektiv

Osteopati har ett starkt hälsofokus som utgår från att kroppen har en inneboende förmåga att läka sig. Behandling syftar till att stödja denna process genom att förbättra kroppens funktion och fokusera på de faktorer som bidrar till hälsa. Osteopati är en är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell medicin där man använder händerna för diagnos och behandling.

I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar tillsammans. I behandlingen försöker man få kroppen att fungera så optimalt som möjligt för att underlätta läkning. Stor vikt läggs vid diagnos och behandling anpassas till varje persons förutsättningar.

Osteopater behandlar hela personen, inte bara symtomen

Osteopater behandlar framförallt via det s.k neuro-muskulo-skeletala systemet (rörelseapparaten) och intresserar sig för hur detta system påverkar hälsan, samt hur de inre organen påverkar och påverkas av detta system. Psykologiska och sociala faktorer är också en del i diagnosen.

Viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen. Man lägger stor vikt vid sambandet mellan kroppens struktur och hur den fungerar samt att kroppen har självläkande mekanismer.

Osteopatisk behandling passar de flesta (i Sverige får man inte behandla barn under 8 år) och kan bidra till att lindra besvär vid många olika åkommor.

Läs mer under Vad gör en osteopat?
Läs mer under Ditt besök.

Dela på...