Kurser

Hälsa är en viktig resurs både för individer och företag. Hälsofrämjande arbete kan ha en avgörande betydelse för ett företags framgång. Behöver ni komma igång med ert friskvårds- och hälsoarbete eller vill ni inspirera och motivera till nya steg i ert arbete?

Vi tillhandahåller seminarier, kurser och utbildningar för företag, idrottsföreningar och privatpersoner inom hälsa och friskvård.

För information om våra utbildningar kontakta Jimmy eller Tomas:

Jimmy och Tomas har lång erfarenhet som föreläsare för ledningsgrupper och anställda inom företag. De har själva mångårig erfarenhet på ledande befattningar inom näringslivet och inom idrottsrörelsen.

Exempel på föreläsningar är: Inspirationsföreläsningar om hälsa, stressföreläsningar, att förebygga rygg- och nackbesvär etc.
Vi kan också skräddarsy föreläsningar och utbildningar efter Ert behov. 

Dela på...