Den internationellt största yrkesgruppen inom manuell medicin

Osteopati grundades i USA I slutet av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still som ansåg att medicinen som utövades då ofta orsakade mer skada än nytta.

Hjälper kroppen att läka utan mediciner

Genom att fokusera på vad som skapar god hälsa utvecklade Dr. Still ett medicinskt system som stödjer kroppens förmåga att läka sig själv. Han kallade sitt system för Osteopati.

Dr. Stills upptäckter grundade sig på studier i anatomi och han blev övertygad om att många sjukdomar kunde lindras eller botas utan mediciner. Nyckeln var att hitta och korrigera anatomiska förändringar som störde ett fritt flöde av blod och nervfunktion. Han grundade sitt medicinska system på idéer som kan dateras ända bak till Hippokrates, medicinens fader, som fokuserar på en holistisk syn på människan.

Osteopatin i världen

Dr. Still var en pionjär när det gäller begreppet ”wellness” och ansåg att det muskuloskeletala systemet spelar en nyckelroll för hälsan. Osteopatin har sedan dess expanderat och spridit sig över världen. I USA är alla osteopater läkarlegitimerade och skolor finns i nitton stater. I Storbritannien är osteopatin helt accepterad som en unik klinisk disciplin och där finns ca 5000 osteopater.

Osteopater har också en stark ställning i bl.a Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Holland, Belgien, Frankrike och Schweiz. I norden är osteopater legitimerade i Finland och på Island. Osteopatin finns även i många andra länder världen över och i t.ex Tyskland växer osteopatin så att det knakar med i dagsläget ca 6000 osteopater.

I Sverige är osteopatin på stark frammarch och har ca 200 osteopater. Yrkesgruppen är ännu inte legitimerad i Sverige vilket kan tyckas märkligt genom att osteopater är den största yrkesgruppen inom manuell medicin internationellt och att osteopatutbildning i Sverige ger akademisk examen.

Utbildningarna i Sverige sker i samarbete med skolor i England och Tyskland. Inom EU pågår ett arbete med att harmonisera osteopatyrket och skapa en gemensam standard för utbildningarna för att möjliggöra en ökad rörlighet över landsgränserna.

Broschyr om osteopati utgiven i England, läs gärna! (texten är på engelska):

Dela på...