Osteopati är en vetenskap, konst och filosofi.

Osteopati har från starten baserats på ingående vetenskapliga studier av anatomi och fysiologi och behandling baseras på en lång historia av klinisk erfarenhet.

Osteopati är också en konstart i den bemärkelsen att det i stor utsträckning är ett hantverk där osteopaten använder sina händer. Stor vikt läggs vid att träna upp förmågan att se och känna den levande anatomin.

Osteopatins fyra grundprinciper

Osteopati är baserat på en filosofi med fyra grundprinciper. Dessa är:

  1. Människan är en enhet.
  2. Kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga.
  3. Struktur och funktion är beroende av varandra.
  4. Rationell behandling baseras på dessa principer.

Dela på...