Undersökning och behandling anpassas till just dig.

Vid ditt första besök görs en genomgång av dina besvär och medicinska historia. Även livsstil, arbete, motion etc. beaktas. Denna genomgång kallas anamnes och kan översättas till ”sjukdomshistoria”.

Osteopaten genomför sedan en fysisk undersökning vilket innefattar att titta på kroppen som helhet, palpera (känna) på olika områden, testa rörligheten i olika delar av kroppen både stående, sittande och liggande samt när det behövs utförs också neurologisk och medicinsk undersökning (t.ex. blodtrycksmätning).

Lokala och globala fynd ger diagnosen

En diagnos görs som mot bakgrund av anamnesen bygger på lokala och globala fynd i kroppen. De lokala fynden kan t.ex. handla om vilken vävnad som är påverkad och de globala fynden kan vara faktorer i din hållning eller snedbelastningar som har gjort att du belastar det utsatta området mer.

Osteopaten diskuterar diagnosen samt möjliga behandlingsmetoder med dig. I vissa fall kan en läkarundersökning föreslås innan behandling påbörjas. Behandlingen anpassas till dina behov och förutsättningar. Du kan också få råd om övningar och kost.

Behandlingen underlättar kroppens läkning

Vid återbesök görs en uppföljning av vad som har hänt efter den förra behandlingen och av eventuella förändringar av symtomen.

Efter behandlingen kan det vara bra att ta det lite lugnt och inte utföra några ansträngande aktiviteter samma dag så att kroppen får en chans att anpassa sig till förändringen. Det är mellan behandlingarna som läkningen sker. Behandlingen syftar till att undanröja hinder för läkningen.

Dela på...