Sättet att tänka definierar osteopati

Osteopati är en holistisk behandlingsform och behandlingarna anpassas till varje patients behov. Alla behandlingar syftar dock till att förbättra kroppens funktion så att den bättre kan klara de krav den utsätts för. Dessutom ges ofta råd om rörelseövningar, andning, kost etc.

Det är dock inte behandlingsmetoderna som definierar osteopati utan sättet att se på människan som en helhet där alla aspekter samverkar, att utgå från kroppens självläkande förmåga och främja hälsan som en positiv kraft, att kroppen struktur och funktion påverkar varandra samt sättet att använda behandlingsmetoderna.

Osteopatisk behandling kan även ges i förebyggande syfte för att besvär inte ska uppstå av t.ex. arbetsrelaterade belastningar. Inom Osteopati används en rad olika behandlingsmetoder. Nedan beskrivs några av dem. 

Manipulation

Snabba, lätta rörelser som ska återställa normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken utförs specifikt och mjukt.

Artikulering

Rytmisk mobiliseringsteknik som utförs repetitivt för att öka och återställa rörelseförmågan i en led. Tekniken kan också användas för att öka cirkulationen och dränaget vilket reducerar lokal inflammation.

Muscle Energy Technique/ MET

MET syftar till att normalisera leder med hjälp av skelettmuskulaturen. Tekniken används också för att behandla själva musklerna. Vid behandlingen är patienten aktiv och ombeds kontrahera specifika muskler.

IVM 

Denna metod, som också kallas Kraniell Osteopati, är en subtil form av behandling som löser upp stress och spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den baseras på flera upptäckter om kroppens subtila fysiologi, som t.ex. den inneboende förmågan att reglera och läka sig själv.

Vid fysiskt trauma eller stress reagerar kroppens vävnader. Spänningsmönster som finns kvar i kroppen kan över tiden påverka dess funktion och orsaka problem. Med kraniell osteopati kan dessa spänningar lösas upp så att kroppen kan återgå till normal funktion.

Hur denna metod fungerar kan inte än så länge helt förklaras vetenskapligt men den har visat sig ge mycket goda resultat för många patienter. Det är en mjuk men mycket effektiv metod som kan användas vid en rad olika besvär.

Visceral osteopati

Kroppen är en enhet där organen är en viktig del i strukturen. Dessa påverkar och påverkas av rörelseapparaten och det är därför viktigt att även ge uppmärksamhet åt de inre organen vid behandling. Med mjuka tekniker behandlas organens bindvävshinnor, ligamentfästen och organens rörlighet mot varandra.

Balanced ligamentous tension/BLT

En metod där man balanserar alla spänningar runt en led tills vävnaden slappnar av så att leden kan återfå normal funktion.

Funktionell teknik

Denna metod omfattar flera olika tekniker där man går in i spänningsmönstret för att få muskulaturen runt en led att slappna av.

Dela på...